EduMed в социалните мрежи

Проект № 2020-1-BG01-KA201-079018 „Bridging the gap between educational stakeholders through mediation“ (EduMed) по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2 „Стратегически партньорства“ има собствена страница в социалните мрежи на адрес: https://www.facebook.com/EduMed.initiative. Харесвайте ни!