EduMed – сайт

Във връзка с изпълнението на дейностите по проект № 2020-1-BG01-KA201-079018 „Bridging the gap between educational stakeholders through mediation“ (EduMed) по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2 „Стратегически партньорства“, от месец април 2021 година бе стартиран уебсайта на проекта, на който може да се прочете актуална информация. 

Сайтът на проекта е на адрес: https://www.edumed-initiative.eu/