Конкурс за детска рисунка, част от кампанията „Не преминавайте през децата ни“

Изх. № РУО1-32137/04.10.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-31953/03.10.2023 г. Ви уведомявам, че Столична община и Съветът по безопасност на движението на децата в София организират конкурс за детска рисунка, част от кампанията за превенция на пътнотранспортния травматизъм „Не преминавайте през децата ни“.

Право на участие имат ученици от 1 до 6 клас.

Рисунките, подчинени на темата „Не преминавайте през децата ни“, се изпращат в срок до 20 октомври 2023 г., придружени с декларация за участие, подписана от родител. Регламентът на конкурса посочва, че всеки ученик има право да участва с една рисунка.

Моля да запознаете учениците и учителите от повереното Ви училище с условията за участие и с регламента на конкурса.

 

Приложение:

  1. Регламент.
  2. Декларация за участие.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД