Конкурс по Гражданско образование за ученици от първи и втори гимназиален етап „Дракон“

Изх. № РУО1-43264/09.12.2022 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-42985/08.12.2022 г. на неправителствена организация „Граждани за България“, приложено Ви изпращам условията за участие в конкурс по Гражданско образование „Дракон“ за ученици от първи и втори гимназиален етап – 8-12 клас.

Приложение:

  1. Обява за конкурс за есе

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –  СОФИЯ-ГРАД