Обява на Съюза на химиците в България за Националния конкурс за 2020 г. за наградите на учителите по химия, учредени и финансирани от Международната фондация „Св. Св. Кирил и Методий“

Изх. №  РУО 1 – 2887/ 03.02.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с вх. № 2432/ 19.01.2020 г., приложено Ви изпращам обява на Съюза на химиците в България за Националния конкурс за 2020 г. за наградите на учителите по химия, учредени и финансирани от Международната фондация „Св. Св. Кирил и Методий“.

 

Приложение: Обява на Съюза на химиците в България за Националния конкурс за 2020 г. за наградите на учителите по химия, учредени и финансирани от международната фондация „Св. Св. Кирил и Методий“

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД