Отбелязване на Международния ден за изкореняване на бедността на 17 октомври 2023 г.

Изх. № РУО1-31630/02.10.2023 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ  УЧИЛИЩА,

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка с писмо от фондация “АТД Четвърти свят – Заедно за достоен живот”, с вх. № РУО1-31266/28.09.2023 г., Ви отправям покана за включване в отбелязването на Международния ден за изкореняване на бедността, който ще се проведе на 17 октомври от 10.00 ч. до 18.00 ч. под куполите на Софийското ларго. Събитието се организира в партньорство с фондация „Надежда“, Детска архитектурна работилница и други, които организират „селище“, в което да се включат граждански структури, работещи по различни теми, свързани с бедността и неравенството, които насърчават социалното включване и солидарността под мотото: „Достоен труд и социална защита: Прилагане на достойнството на практика за всички“.

В тази връзка, приложено Ви изпращам, подготвена от организаторите на събитието, тема за дискусия за часа на класа „Какво е работа?“, подходяща за ученици от прогимназиален и гимназиален етап.

За допълнителна информация можете да се обръщате на имейл: [email protected];  телефон: +359 897058814.

Приложение:

  1. Тема за дискусия с ученици  за часа на класа по повод 17 октомври – Международен ден за изкореняване на бедността.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД