Предприемане на действия във връзка с промени в Закона за енергетиката, свързани с либерализацията на пазара на електроенергия

Рег. № РУО1-19340/24.07.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

           

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО /УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

             Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение писмо № ОА23-8326/15.07.2020 г. от министъра на енергетиката, относно предприемане на действия във връзка с промени в Закона за енергетиката, свързани с либерализацията на пазара на електроенергия.

             Приложение: Писмо № ОА23-8326/15.07.2020 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУОСОФИЯ-ГРАД

 

 БОЯНКА КЪНЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед No РД 10-1250/17.07.2020 г.

на министъра на образованието и науката/