Провеждане на лятна школа „Увод в космическите изследвания“

Изх. № РУО1-19079/10.06.2024 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-18869/07.06.2024 г. Ви уведомявам, че образователна инициатива „Космическо училище“ и ИКИТ-БАН организират лятна школа „Увод в космическите изследвания“ за ученици завършили 5-6 клас, с продължителност 30 учебни часа. Заниманията ще се провеждат онлайн в периода 1-12 юли 2024 г. (през делничните дни) от 13:00 до 15:00 часа (3 учебни часа на ден). Участието в школата е безплатно.

Школата е предназначена за ученици с изявен интерес в областта на географията, науките за Земята, и отчасти физика. Изисквания към участниците е да имат микрофон и камера, която да бъде включена по време на заниманията.

Записването става чрез попълване на заявление от родителя на детето и изпращането му на е-мейла на Космическо училище ([email protected]). Срокът за регистрация за участие в лятната школа е 21 юни 2024 г.

Школата започва на 1 юли от 13:00 часа, като линкът за първото занимание ще бъде изпратен на 28 юни 2024 г. на е-мейлите на регистрираните участници.

За допълнителна информация и въпроси можете да се свържете д-р Стефан Стаменов, ИКИТ-БАН на тел. 0877856559, както и на е-мейл адреса на Космическо училище: [email protected]

Моля да сведете информацията до знанието на учителите от поверената Ви образователна институция.

 

Приложение: Заявление за записване.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД