Промяна в провеждането на Национална ученическа философска конференция „Човек. Свят“- гр. Бургас

Изх. № РУО1-4754/24.01.2022 г.

  

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка с писмо на РУО – Бургас, с вх. № РУО1-4111/24.01.2022 г., приложено Ви изпращам промяна в методическото указание за провеждане на XXVI Национална ученическа философска конференция „Човек. Свят“.

Конференцията ще се проведе  в  гр. Бургас на 18.03. 2022 г. и e включена в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за 2021/2022 г. на МОН.

 

Приложениe:

  1. Методическо указание

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –

СОФИЯ-ГРАД