Университетски конкурс за ученици от ХI и XII клас „Професии на настоящето и бъдещето“

Изх. № РУО1-9386/20.03.2024 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-07963/08.03.2024 г. Ви уведомявам, че Техническият университет – Варна, със съдействието на РУО – Варна, организира Национален университетски конкурс за ученици от ХI и XII клас „Професии на настоящето и бъдещето“.  Участието в конкурса е индивидуално. Всеки ученик изготвя мултимедийна презентация или мултимедиен клип за професия от списъка, като избере една от приложените във файла теми, в съответствие с Регламента за провеждане на конкурса.

За допълнителна информация:

доц. д-р инж. Нели Калчева e-mail: [email protected], 0899 908 366

доц. д-р инж. Тодорка Георгиева, e-mail: [email protected], 0878 148 135

доц. д-р Елена Колева e-mail: Elkolevako, elkolevako@gmail, 0885 724 807

доц.д-р М. Тодорова e-mail: [email protected], 0896 666 137

Моля да сведете информацията до учениците от ХI и XII клас в поверената Ви образователна институция.

 

  Приложение:

  1. Регламент.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД