I Национален конкурс за детско творчество „Съзнателна планета“

Изх. №РУО1-7414/14.02.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН №9105-56/09.02.2022 г., с вх. № РУО1-6708/09.02.2022 г. Ви уведомявам за инициатива на Българо-индийски технологичен форум „Махатма Ганди“, която ще се проведе за първи път – онлайн конкурс за деца и ученици „Съзнателна планета“.

Целта на инициативата е съзнателен подход към почвата и планетата чрез формиране на екологично отношение към заобикалящия ни свят.

В конкурса могат да участват деца и ученици на възраст от 5 до 18 години в следните две категории:

  • конкурс за детска рисунка на тема „Почвата – дом за милиони организми“;
  • конкурс за пространствен мини-проект „Моята красива био-градина“.

Крайният срок за изпращане на материалите за конкурса е 21.03.2022 г.

Моля да създадете необходимата организация за популяризиране на конкурса в поверената Ви образователна институция.

Приложение:

  1. Регламент.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД