II Национален конкурс за литературно творчество, рисунка и мултимедийна презентация „Един завет ни остави – себе си!“

Изх. № РУО1-9707/22.03.2024 г.

 

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на РУО – Стара Загора с вх. №РУО1-9421/20.03.2024 г. Ви уведомявам, че СУ „Васил Левски“, гр. Гълъбово организира II Национален конкурс за литературно творчество, рисунка и мултимедийна презентация „Един завет ни остави – себе си!“ за ученици от I до XII клас.

Конкурсът се организира по случай 40-годишнината от създаването на училището и е посветен на личността и делото на Васил Левски. Крайният срок за изпращане на творбите е 15 септември 2024 г.

Моля да популяризирате информацията за конкурса в повереното Ви училище.

 

Приложение:

  1. Статут на конкурса.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД