IV Национален конкурс за детска рисунка, скулптура, приложно изкуство, фотография и литература „ Шарено петле“

Изх. № РУО1-5825/04.03.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Общински детски комплекс – Средец  с изх. № 12/17.02.2020 г., вх. №РУО1-4304/18.02.2020 г., приложено Ви изпращам регламент за провеждане на IV Национален конкурс за детска рисунка, скулптура, приложно изкуство, фотография и литература „ Шарено петле“ , който се организира от Общински детски комплекс гр. Средец.

Телефон за контакт : 0887 12 76 60 – Николета Недева , e-mail: [email protected]

Приложение: 1. Регламент

2.  Заявление

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО-СОФИЯ-ГРАД