IV Национален конкурс за детска рисунка на тема „Българските просветители и будители“

Изх. № РУО1-21104/06.06.2022 г.

 ДО

 ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН №9105-204/25.05.2022 г., вх. №РУО1-19369/26.05.2022 г. Ви уведомявам, че предстои провеждане на четвъртото издание на Национален конкурс за детска рисунка на тема „Българските просветители и будители“, който ще се проведе в периода от 3 март 2022 г. до 29 октомври 2022 г. и е посветен на Деня на народните будители – 1 ноември.

Организаторите на конкурса – „Сдружение Азбукари“ и Единение „Българи за България“, си поставят за цел да мотивират учениците в пресъздаването на образа на българските просветители и будители.

Конкурсът е насочен към ученици от I до XII клас от страната, както и тези, които живеят в чужбина, като са разпределени в три възрастови групи: първа – от I до IV клас, втора – от V до VII клас, трета – от VIII до XII клас. Участието е индивидуално, само с една рисунка без паспарту, с материали по избор.

Изпращането на рисунките е в срок до 31 август 2022 г. на адрес: гр. София 1505, кв. Редута, ул. „Царичина“, офис 1, „Сдружение Азбукари“. Журирането е предвидено за 30 септември 2022 г., а награждаването на отличените ученици на специална церемония, планирана за 29 октомври 2022 г.

Моля за Вашето съдействие приложената към писмото информация за конкурса да бъде предоставена на учителите и учениците във Вашето училище.

 

Приложения:

  1. Регламент на IV Национален конкурс за детска рисунка на тема „Българските просветители и будители“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД