IV национален литературен конкурс за млади таланти „Тодор Влайков“

Изх. № РУО1-9906/25.03.2024 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОСНОВНИ И СРЕДНИ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-9573/21.03.2024 г. Ви уведомявам, че община  Пирдоп организира IV национален литературен конкурс за млади таланти „Тодор Влайков“ за ученици от V до XII клас.

Моля информацията за конкурса да бъде предоставена на вниманието на учениците и учителите от повереното Ви училище.

 

Приложение:

  1. Регламент.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №РД10-437/15.03.2024 г. на министъра на образованието и науката)