IV Национален фестивал „Детска мелодия на годината“

Изх. № РУО1-12057/16.04.2021 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН № 9105-28/12.04.2021 г., с вх. № РУО1-11171/12.04.2021 г., Ви уведомявам, че Сдружение „За българска музика и изкуство“ обявява IV Национален фестивал „Детска мелодия на годината“.

Националният фестивал за нови детски песни „Детска мелодия на годината“ е ежегоден, има конкурсен характер и се провежда в рамките на две календарни години – 20.03.2021 г. – 02.07.2022 г.

Първият етап на фестивала е за набиране на нови детски песни, в който могат да участват автори на музика, като изпратят демо запис на своя песен до 01.06.2021 г.

Вторият етап е за прослушване за избор на деца изпълнители до 14 г. Кандидатите за изпълнители могат да изпращат видеозапис с две песни на български език от 20.03.2021 г. до 01.06.2021 г.

Пълният регламент и допълнителна информация за IV Национален фестивал „Детска мелодия на годината“ могат да се намерят на електронната страница: www.detskamelodia.bg.

Участието в Националния фестивал „Детска мелодия на годината“ е доброволно.

Моля за Вашето съдействие информацията за инициативата да бъде предоставена на учениците и учителите от повереното Ви училище.

 

 

Приложение: Регламент на IV Национален фестивал „Детска мелодия на годината“

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД