IX Национална конференция за глобално образование

Изх. № РУО11-27874/ 01.09.2021

 ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-27545/30.08.2021 г., Ви уведомявам, че Българската платформа за международно развитие (БПМР) организира провеждането на IX Национална конференция за глобално образование „Образование за глобално гражданство в условията на Ковид-19. Общи хоризонти – различни реалности“, която ще се проведе на 11 и 12 септември 2021 г. в гр. София. Конференцията се провежда традиционно в сътрудничество с Министерството на образованието и науката.

За участие в конференцията можете да се регистрирате в срок до 04 септември 2021 г. на следния линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOTdnskh-GJpIQAA3bKPoqjStqFGhXeAMc1o22GeohI-AxKg/viewform .

Предвид динамичната ситуация, около разпространението на Covid-19 местата за участие са ограничени. Организаторите си запазват правото за промени, свързани с броя на участниците и начина на провеждане на конференцията.

 

Приложение: Покана за участие и програма на IX Национална конференция за глобално образование.