Kонкурс за авторска рисунка „ХАРИ ПОТЪР – 20 години магия“

Изх. № РУО1-28909/09.10.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-338/02.10.2019 г., с вх. № РУО1-28245/02.10.2019 г., Ви уведомявам, че по повод предстоящата 20 годишнина от издаването в България на книгата „Хари Потър и Философския камък“, издателство „Егмонт“ организира конкурс за авторска рисунка „ХАРИ ПОТЪР – 20 години магия“, който ще се проведе в периода 27 септември – 4 ноември 2019 г.

В конкурса могат да участват ученици от I до VII клас от училищата в страната и от българските училища чужбина. Всеки участник може да се включи с една авторска творба. Рисунките трябва да бъдат на хартиен носител, изпълнени във формат А4 или на лист от стандартен блок за рисуване 23×32 см. Няма ограничение по отношение на материалите, инструментите или техниката, която учениците ще използват. Рисунките трябва да са в оригинал и да съдържат изображение, свързано със съдържанието на романите от поредицата книги за Хари Потър (любима сцена, герой, послание).

За участие в конкурса е необходимо родителят/настойникът на участника да изпрати авторска рисунка заедно с попълнена и подписана „Декларация за съгласие от субекта на данни“ по образец на адрес: гр. София 1142, ул. „Фритьоф Нансен“ № 9, „Егмонт България“.

Заявки по електронен път и в дигитален формат няма да се приемат, както и заявки, изпратени след крайния срок на конкурса – 4 ноември 2019 г. Важи датата на пощенското клеймо.

Ще бъдат определени по трима победители (заемащи първо, второ и трето място) за категориите: ученици в I и II клас; ученици в III и IV клас; ученици в V, VI и VII.

Участниците в конкурса, класирани на първо място в трите категории, ще получат по 1 (един) брой от българските юбилейни издания „ХАРИ ПОТЪР – 20 години магия“.

Тричленно жури ще избере победителите, като критериите, по които ще се води журито при излъчването на победителите, са художествено оформление и технически характеристики на изпълнението, оригиналност в претворяването на творческата идея и сила на въздействие.

Победителите ще бъдат обявени на 13 ноември 2019 г. на специално събитие в гр. София.

Правилата за участие в конкурса, както и образец на „Декларация за съгласие от субекта на данни“, са публикувани на интернет страницата на издателството. Лице за контакт – Милена Димитрова – email: [email protected], tel.: 0898 41 20 59.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД