Kонкурс за ученическо есе

Изх. № РУО1-4848/09.02.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУO 1-4663/08.02.2021 г. Ви уведомявам, че на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов, организира Kонкурс за ученическо есе на следните теми:

  • „Застраховането като възможност за защита на живота, здравето и имуществото на хората“;
  • „Как да се преборим с бедността в съвременното общество?“.

Срокът за изпращане на есетата е 16.04.2021 г. На сайта на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов, https://www.uni-svishtov.bg/bg/news/konkurs-za-uchenichesko-ese-organiziran-ot-katedra-zastrahovane-i-sotsialno-delo е публикувана подробна информация за организирания конкурс, в който могат да участват ученици от XI и XII клас на средните училища, на професионалните и на профилираните гимназии.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД