Kонференция „Умната градина. Уроци от природата за всички“

Изх. № РУО1-28777/08.10.2019

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх.№РУО1-28026/30.09.2019г., Ви уведомявам, че Детски научен център „Музейко“, организира международна конференция на тема „Умната градина. Уроци от природата за всички“, която ще се проведе на 15 ноември от 9:30 часа в Детски център „Музейко“, ул.“Проф. Боян Каменов“ №3, Студентски град, София.

Събитието ще бъде полезно за учители от детските градини и училища (начален етап) и за техните директори.

При проявен интерес от Ваша страна, предоставям покана и работна програма.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

  1. ПОКАНА
  2. РАБОТНА ПРОГРАМА

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД