Oнлайн обучение на тема „Активация на пакет „Посещаемо и безопасно училище“ към централизираната система за видеонаблюдение и необходимите стъпки за добавяне на DVR/NVR/XVR към пакета“

Изх. № РУО1-12564/18.04.2024 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СУ, ПРОФИЛИРАНИ И

ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам писмо с вх. №РУО1-12381/16.04.2024 г. от Екипа на „Посещаемо и Безопасно Училище“ с информация за предстоящо онлайн обучение на тема „Активация на пакет „Посещаемо и безопасно училище“ към централизираната система за видеонаблюдение и необходимите стъпки за добавяне на DVR/NVR/XVR към пакета“, което ще се проведе на 23.04.2024г. от 14:00 ч.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД