Oнлайн среща с епидемиолога проф. Тодор Кантарджиев

Изх. №РУО1-34071/19.10.2023 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка с настъпването на есенно-зимния сезон и нарастването на риска от респираторни заболявания сред децата и юношите, чрез писмо с вх. №РУО1-34044/ 18.10.2023 г. Столична община информира за организирането на онлайн среща с епидемиолога проф. Тодор Кантарджиев – консултант на Столична община по въпросите на здравеопазването, на тема „Респираторни заболявания през есенно-зимния сезон“.

Срещата ще се проведе на 20.10.2023 г. от 11.00 часа, чрез онлайн платформата Webex.

Моля уведомите медицинските специалисти в училищните здравни кабинети за срещата.

На служебните Ви електронни пощи е изпратено писмо с данни за достъп до срещата.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД