STEM – Иновативна образователна среда

Изх. № РУО1-19715/16.06.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-19041/11.06.2021 г. на KONTRAX., Ви уведомявам, че на 25 юни 2021 г. в София ще се проведе събитие с цел споделяне на идеи и опит в изграждането на иновативна образователна среда. Акцентът е върху хуманоидни роботи, като ще се запознаете лично с роботите NAO  и Pepper SoftBank Robotics, с роботите за конструиране Fable, с продукти и решения за добавена и виртуална реалност на Class VR и igloo, с интерактивни дисплеи на HUAWEI IdeaHUB, с решения за експериментална училища среда и лаборатории edibon, както и с обзавеждане за ергономична и модерна училища среда.

Регистрация за участие на посочения линк: https://eur02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Fr%2F0qeCY7z8vx&data=04%7C01%7Crio_sofia_grad%40mon.bg%7Ca309843c18cc4e461df708d92cdc99a5%7C420584ab4eec41c7bb437364d0a6fdfd%7C0%7C0%7C637590148258911864%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=pXPxTV0KDVnSZyp84BzQjME%2F8z91bWOBuDr%2BEA9ExDU%3D&reserved=0

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД