V градско ученическо индивидуално първенство по тенис на маса за ученици от V до XII клас от столичните училища

Изх. № РУО1-4649/20.02.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на фондация „София – Европейска столица на спорта 2019“ с вх. №4135/14.02.2020 г., Ви уведомявам, че със съдействието на Българската федерация по тенис, Регионално управление на образованието – София-град и Асоциацията на българските учители по физическо възпитание и спорт, организира V градско ученическо индивидуално първенство по тенис на маса за ученици  от V до XII клас от столичните училища, което ще се проведе на 6 март 2020 г. /петък/ от 08:30 часа в спортната зала на ЧСУ „Свети Георги“, адрес: бул. „Никола Й. Вапцаров“ № 47, район „Лозенец“, София.

Възрастови групи:

V – VII клас – момичета и момчета, родени 2006, 2007, 2008 г.

VIII – X клас – девойки и юноши, родени 2003, 2004, 2005 г.

XI – XII клас – девойки и юноши, родени 2001, 2002 г.

Документи за участие:

  1. Списък на учениците
  2. Медицински преглед
  3. Застраховка по вид спорт за деня на състезанието

Заявки за участие се подават на еmail: [email protected] в срок до 1 март 2020 г.

Телефон за контакт: 0888 100 578 – Мариана Стоилова

Приложение:
1. Заявка за участие

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД