V Национален конкурс за детска рисунка, скулптура, приложно изкуство, фотография и литература „Шарено петле“

Изх. № РУО1-13280/27.04.2021 г.

 ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-12552/20.04.2021 г., Ви уведомявам, че Общински детски комплекс – гр. Средец, обявява V Национален конкурс за детска рисунка, скулптура, приложно изкуство, фотография и литература „Шарено петле“. Темата, по която тази година ще работят участниците е „Багрите на Странджа“.

В конкурса могат да участват деца и ученици на възраст от 4 до 14 години. Крайният срок за предаване на конкурсните творби е 11 юни 2021 г.

Моля да създадете необходимата организация за популяризиране на конкурса в поверената Ви образователна институция.

 

Приложение:

  1. Статут и регламент на V Национален конкурс за детска рисунка, скулптура, приложно изкуство, фотография и литература „Шарено петле“.
  2. Декларация за информирано съгласие от родител.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД