V Национален преглед на ученически духови и фанфарни оркестри и мажоретни състави

Изх. № РУО1-5821/04.03.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Регионално  управление на образованието – Велико Търново с изх. № РД21-293/25.02.2020 г., вх. №РУО1-5051/25.02.2020 г., приложено Ви изпращам регламент за провеждане на V Национален преглед на ученически духови и фанфарни оркестри и мажоретни състави, който се организира от Община Свищов и СУ „Димитър Благоев“, гр. Свищов.

Приложение: 1.  Регламент

2.  Заявка за участие

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК НА РУО-СОФИЯ-ГРАД