VI Национален конкурс за детска рисунка и фотография „Шарено петле“

Изх. № РУО1-12091/24.03.2022 г.

 ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-11609/21.03.2021 г., Ви уведомявам, че Общински детски комплекс – гр. Средец, обявява VI Национален конкурс за детска рисунка и фотография „Шарено петле“. Темата, по която тази година ще работят участниците е „Странджа – през моя поглед“. Крайният срок за предаване на конкурсните творби е 10 май 2022 г.

Моля да създадете необходимата организация за популяризиране на конкурса в поверената Ви образователна институция.

 

Приложение:

  1. Статут и регламент на VI Национален конкурс за детска рисунка и фотография „Шарено петле“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД