VI национален ученически конкурс „ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЕ“, организиран от АКАДЕМИЯ ЗА ЛИДЕРИ при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Изх. № РУО1-5269/26.01.2022 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                      

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1 – 4939/25.01.2022 г., Ви уведомявам, че предстои шестото издание на Националния ученически конкурс „Пространство и време“, организиран от Академия за лидери при Исторически факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, чийто заключителен етап ще се проведе на 01.03.2022 г.

Моля информацията за конкурса да достигне до учителите и учениците от повереното Ви училище.

 

Приложение:

  1. Регламент на конкурса.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД