VI онлайн състезание „Човекът е всичко“

Изх. № РУО1-11516/09.04.2024 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ГИМНАЗИИ, ОБЕДИНЕНИ И СРЕДНИ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-11253/08.04.2024 г. Ви уведомявам, че АЕГ „Гео Милев“ – гр. Бургас, съвместно с Община Бургас организира VI издание на Общинското онлайн състезание с национално участие „Човекът е всичко …“. Право да се включат в изявата имат всички ученици от VIII до XІІ клас от училищата на територията на Република България.

Моля информацията за състезанието да бъде предоставена на вниманието на учениците и учителите от повереното Ви училище.

 

Приложение:

  1. Обява.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД