VII Международен конкурс за детска рисунка „Децата на планетата дружат“ – 2020 г.

Изх. № РУО1-1491/20.01.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И

УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с №9105-1/ 10.01.2019г., вх.№РУО1-556/ 10.01.2020г., Ви уведомявам, че Министерството на образованието в Република Беларус, „Национален център за художествено творчество на децата и младежите“ – звено към министерството на образованието и Организация на Обединените Нации в Република Беларус  организират VII Международен конкурс за детска рисунка „Децата на планетата дружат“ – 2020 г.

Подтемите „Екосъвети: спаси планетата“ и „Моята зелена планета“ в настоящото издание на конкурса са посветена на промените в климата – един от глобалните проблеми на съвремието. През подтемите на конкурса организаторите целят укрепване на международните културни връзки, привличане на вниманието на децата и учениците към екологичните проблеми и към опазването на природата, както и развитие на художественото творчество.

Конкурсът е насочен към деца и ученици на възраст от 4 до 16 годишна възраст, разделени в четири възрастови групи: от 4 до 6 години, от 7 до 9 години, от 10 до 13 години, от 14 до 16 години. Всяко дете или ученик може да изпрати до 2 рисунки за участие в конкурса.

Конкурсните разработки могат да са в различни видове и жанрове изкуства (изпълнени с различни материали и техники – живописни, графични или смесени). Оригиналните рисунки с формат – АЗ или А2, се изпращат неоформени до 1 април 2020 г. на адрес: 220030, гр. Минск, ул. Кирова, 16, Республика Беларусь, Национальный центр художественного творчества детей и молодежи, VII Международен конкурс за детска рисунка „Децата на планетата дружат“ – 2020 г. На гърба на рисунките се закрепва попълнен формуляр за участие – по образец, в който се посочват данните на кандидата: пълен адрес, имейл адрес, телефони за контакт на изпращащата институция – училище, детска градина, школа, както и името на учителя. Формулярът трябва да е попълнен с четливи печатни букви или набран на компютър. Рисунките не се връщат на авторите, остават собственост на организаторите, които си запазват правото да ги използват за различни мероприятия с некомерсиална цел. С изпращането на рисунките за участие в конкурса се приемат и условията на организаторите.

Жури ще отличи детски и ученически творби в трите номинации „Живопис“, „Графика“ и „Смесена техника“ във всяка възрастова група.

За допълнителна информация по провеждане на конкурса може да се получи на сайта на организаторите: www.nchtdm.by.

При проявен интерес от Ваша страна, Ви предоставям регламента на конкурса.

Приложения:

  1. Регламент на VII Международен конкурс за детска рисунка „Децата на планетата дружат“ – 2020 г. – РЕГЛАМЕНТ-конкурс_рисунка-Беларус

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД