VII Международен симпозиум „ОБРАЗОВАНИЕ `21“

Изх. № РУО1-36638/10.11.2023 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-36320/08.11.2023 г. Ви уведомявам, че на 2 декември 2023 г. в Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“ ще се проведе VII Международен симпозиум „Образование 21“.

Форумът се организира за седма поредна година в партньорство с Фондация „Проф. Румяна Кушева“ – София и е ориентиран към широк кръг професионалисти от сферата на хуманитарните науки във висшите учебни заведения и учители.

Водещата тема на срещата „Образованието – диалог на поколенията“ дава възможност за диалог и споделяне на добри практики, свързани с традициите в науката, образованието и културата, за дискутиране на иновативни идеи, кореспондиращи с новите реалности на XXI век.

Моля да сведете информацията за симпозиума и възможността за участие на вниманието на учителите от повереното Ви училище.

 

Приложения:

  1. Покана за участие в събитието с тематични направления.
  2. Заявка за участие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК РУО

СОФИЯ-ГРАД