VII Национален детско-юношески конкурс за рисунка „Нашите традиции и обичаи“

Изх. № РУО1-22981/08.07.2021 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-22395/05.07.2021 г., приложено Ви изпращам регламент на VII Национален детско-юношески конкурс за рисунка „Нашите традиции и обичаи“, организиран от Сдружение „Духовно възраждане – България“. В конкурса могат да участват деца и ученици на възраст от 6 до 19 години.

Крайният срок за предаване на конкурсните творби е 15.09.2021 г.

 

Приложение:

  1. Регламент на VII Национален детско-юношески конкурс за рисунка „Нашите традиции и обичаи“.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД