VII Национален конкурс за детска рисунка и фотография „Шарено петле“

Изх. № РУО1-4830/23.02.2023 г.

 ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-4087/16.02.2023 г. Ви уведомявам, че Общински детски комплекс – гр. Средец, обявява VII Национален конкурс за детска рисунка и фотография „Шарено петле“. Темата, по която тази година ще работят участниците е „В полите на Странджа“. Крайният срок за предаване на конкурсните творби е 10 май 2023 г.

Моля да популяризирате информацията за конкурса в поверената Ви образователна институция.

Приложение:

  1. Статут и регламент на VII Национален конкурс за детска рисунка и фотография „Шарено петле“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД