VII национален литературен младежки конкурс „Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена“

Изх. № РУО1-3931/13.02.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                     

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-3714/11.02.2020 г., Ви уведомявам, че наближава крайния срок за изпращане на творбите за VII-я национален литературен младежки конкурс „Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена“, организиран от Център за еврейско-българско сътрудничество „Алеф“. Надпреварата е посветена на смелите българи, оказали помощ на евреи в жестокото време на Холокоста и провъзгласени от световния мемориал Яд Вашем в Израел за „праведници на народите на света“. Това определя и темата на литературното състезание: „Аз съм един от тях – българските праведници на света“.

Церемонията по награждаване ще се състои в Бургас в началото на м. май 2020 година.

Имената на номинираните ще бъдат оповестени в началото на м. април, а крайното класиране – на церемонията по награждаване.

За допълнителна информация: www.alef-bg.org

Организаторите очакват разказите, придружени с кратка автобиография и данни за контакт, до 1 март 2020 г. на адрес: [email protected].

 

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД