VII Национален ученически конкурс „Национален парк „Рила“ – познат и непознат“ – 20.11.2020 г. гр. Благоевград

Изх. № РУО1-30822/04.11.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на ЦПЛР-ЦЛТРД Благоевград с вх.№РУО1-29878/ 27.10.2020г, Ви уведомявам, че Дирекция „Национален парк Рила“ – Благоевград, Министерство на образованието и науката, Национален дворец на децата, РУО – Благоевград и община Благоевград организират VII Национален ученически конкурс  „Национален парк „Рила“ – познат и непознат“, който ще се проведе на 20.11.2020 г.  в гр. Благоевград.

Конкурсът е насочен към ученици от I до XII клас от цялата страната в направленията:

– рисунка – I – IV клас, V – VII клас и VIII – XII клас;

– разказ – V – VII клас;

– есе – VIII – XII клас;

– фотография – I – XII клас;

– мултимедийна презентация – V – VII клас и VIII – XII клас;

– приложен еко-дизайн – V – VII клас и VIII – XII клас.

Участието във всички направления на конкурса е индивидуално.

При проявен интерес от Ваша страна, Ви предоставям регламента на конкурса.

 

Приложения: 

  1. Регламент на VII Национален ученически конкурс „Национален парк „Рила“ – познат и непознат“ – 20.11.2020 г. гр. Благоевград.

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД