VIII Конкурс за есе, стихотворение и рисунка „Жива памет за Апостола“

Изх. №РУО1-3571/06.02.2024 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ  

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на РУО – Монтана с №РД-19-43/01.02.2024 г., с вх. №РУО1-3080/01.02.2024 г. Ви уведомявам, че Община Вълчедръм и Първо основно училище „Васил Левски“, гр. Вълчедръм организират VIII Конкурс за есе, стихотворение и рисунка „Жива памет за Апостола“, посветен на 151 години от гибелта на Васил Левски и 146 години от Освобождението на България.

Конкурсът се провежда в два раздела:

  • раздел „Есе и стихотворение“ – за ученици от III до XII клас;
  • раздел „Рисунка“ – за деца от детските градини и ученици от I до XII клас.

Краен срок за изпращане на творбите – до 19.02.2024 г. на адрес: I ОУ „Васил Левски“, гр. Вълчедръм, 3650, ул. „Христо Ботев“ №6 или на електронен адрес: [email protected]

Моля да популяризирате конкурса в поверената Ви образователна институция.

 

Приложение:

  1. Регламент на конкурс „Жива памет за Апостола“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК РУО

СОФИЯ-ГРАД