VIII Национален конкурс за детска рисунка и фотография „Шарено петле“

Изх. № РУО1-4495/13.02.2024 г.

 ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-3841/08.02.2024 г. Ви уведомявам, че Общински детски комплекс – гр. Средец, обявява VIII Национален конкурс за детска рисунка и фотография „Шарено петле“. Темата, по която тази година ще работят участниците е „5-те Елемента на Странджа – пространство, магия, енергия, живот и музика“. Крайният срок за предаване на конкурсните творби е 30 април 2024 г.

Моля да популяризирате информацията за конкурса в поверената Ви образователна институция.

Приложения:

  1. Статут на конкурса.
  2. Декларация за информираност и съгласие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД