VIII национален литературен ученически конкурс „Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена“

Изх. № РУО1-32306/13.11.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                     

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-32181/12.11.2020 г., Ви уведомявам, че осми пореден път Център за еврейско-българско сътрудничество „Алеф“ организира литературен ученически конкурс „Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена”. Конкурсът е включен в Националния календар на МОН и е подкрепен от Националния дворец на децата. Темата на конкурса тази година е „Ще ви разкажа за моя спасител”.

Конкурсът е насочен към учениците от VIII до XII клас в цялата страна и ще продължи до 1 март 2021 година, която е крайната дата за получаване на ученическите разкази. Във виртуалната библиотека на сайта www.alef-bg.org ще бъдат публикувани материали по темата, които са в помощ на учениците.

Организаторите очакват разказите, придружени с кратка автобиография и данни за контакт, до 1 март 2021 г. на адрес: [email protected].

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

 

Приложение: Регламент на конкурса

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД 10-1972/13.11.2020 г. на

министъра на образованието и науката)