VIII Национален ученически конкурс „Пространство и време“

Изх. № РУО1-37772/23.11.2023 г.

ДО
ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-37390/20.11.2023 г. Ви уведомявам, че през 2024 г. предстои провеждането на VIII Национален ученически конкурс „Пространство и време“, организиран от Академия за лидери при Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“.

В конкурса могат да участват ученици от гимназиален етап разпределени в две възрастови групи: VIII – X клас и XI – XII клас.

Желаещите да участват следва предварително да попълнят формуляр за регистрация, чрез линк посочен в регламента.

Заключителният етап на конкурса ще се проведе на 01.03.2024 г.

 

Моля да сведете информацията за конкурса и възможността за участие на вниманието на учителите и учениците от повереното Ви училище.

 

Приложения:

  1. Покана за участие в конкурса.
  2. Регламент на конкурса.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА
НАЧАЛНИК РУО

СОФИЯ-ГРАД