VIII Национална конференция „Достъп на младите хора до култура: Нови предизвикателства“

Изх. № РУО1-24743/23.07.2021 г.

 ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-24142/19.07.2021 г. Ви уведомявам, че Българската асоциация на работодателите в областта на културата (БАРОК), съвместно с Граждански институт организира VIII Национална конференция „Достъп на младите хора до култура: Нови предизвикателства“, в рамките на която ще бъдат връчени за поредна година националните награди „ПроКултура“ за принос към разширяване на достъпа на младите хора до култура. Конференцията се организира по повод Международния ден на младежта и ще се проведе на 12 и 13 август 2021 г. в гр. Варна.

Заявки за участие се приемат до 8 август 2021 г. чрез регистрация на следния линк: http://youth.bg/registration/barok2021/

При интерес за участие с презентация, при попълване на регистрационната форма се посочва темата. Презентации се изпращат на електронна поща: [email protected]. На същата електронна поща, до 8 август 2021 г. се изпращат заявления за номинации за годишните награди „ПроКултура“.

Допълнителна информация относно участие в конференцията е публикувана на интернет страниците: www.barok.bg, www.youth.bg и https://www.facebook.com/DostapDoKultura/.

За информация и въпроси:

проф. д-р Момчил Георгиев – Генерален секретар на БАРОК, тел:0882926286;

Диана Христозова – Програмен директор на Граждански институт, тел.: 0885321361.

 

Приложение:

  1. Покана за VIII Национална конференция „Достъп на младите хора до култура: Нови предизвикателства“.
  2. Покана за участие в номинации за наградите „ПроКултура“ 2020-2021.
  3. Критерии за оценка на номинациите.
  4. Заявление за номинация за годишна награда „ПроКултура“ 2020-2021.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД