WWF Bulgaria – програма Panda Labs за изграждане на професионални и социални умения у младежи на възраст от 15 до 25 г.

Изх. № РУО1-1695/11.01.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-429/17.12.2020г., вх. № РУО 1-35795/17.12.2020г., Ви уведомявам, че Министерството на образованието и науката подкрепя образователния проект на WWF Bulgaria – програма Panda Labs за изграждане на професионални и социални умения у младежи на възраст от 15 до 25 г.

Инициативата е безплатна за младежите и ще бъде проведена онлайн през месец февруари, като ще се работи в отбори, за да се предложат иновативни подходи по въпроси за глобалните климатични и социални предизвикателства, най-често екологични и свързани с темите за бъдещето на отпадъците, храната и мобилността. Участниците в програмата ще бъдат подкрепени от ментори, представители на бизнеса, науката и неправителствения сектор, включително и от start-up компании. Отборите, представили най-добрите идеи, ще участват в мастъркласове, ръководени от експерти в областта на науката и различни сфери на бизнеса. Тези от тях, които доразвият най-приложимите решения, ще получат първоначално финансиране от WWF България и Фондация „Америка за България“ за реализиране на иновативната си идея и създаване на собствен стърт-ъп. Първият етап за кандидатстване в програмата започна през месец декември 2020 г. Останалите две събития при възможност ще се проведат на живо в градовете София и Русе.

Моля да сведете инфомацията до учениците от повереното Ви училища за възможността да се включат в програмата.

За повече въпроси можете да се свържете с Лилия Аракчиева, Project Manager на Panda Labs WWF Bulgaria, на Tel: + 359 894 066 359 | E-mail: [email protected]

 

Приложение:

  1. Резюме на програмата

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД