X Национална ученическа конференция по гражданско образование „Семейство – училище – общество“ – гр. Добрич

Изх. № РУО1-40902/20.12.2023 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо на РУО – Добрич с вх. № РУО1-40586/18.12.2023 г. Ви уведомявам, че от 19 до 20.04.2024 г. в град Добрич ще се проведе Национална ученическа конференция по гражданско образование  на тема„Семейство – училище – общество“, която е част от Националния календар на МОН за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2023/2024 г.

Конференцията се организира от СУ „Св. Кл. Охридски“, гр. Добрич със съдействието на РУО – Добрич, община – гр. Добрич и училищното настоятелство на училището.

Заявки за участие се подават до 21 януари 2024 г. на адрес: [email protected]

 

Приложениe:

 

  1. Регламент за участие на конференцията

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО-СОФИЯ-ГРАД

 

НЕЛИ ГЕОРГИЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО-СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 02-3235/14.12.2023 г.

на началника на РУО- София- град/