XI международен есенен научно-образователен форум „Оптимизация на образователната среда“. Гр. София, 12-13 ноември 2021

Изх. № РУО1-19306/14.06.2021 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ  

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-18043/07.06.2021 г. Ви уведомявам, че Департаментът за информация и усъвършенстване на учители към СУ „Св. Климент Охридски“ организирана 12 и 13 ноември 2021 г. XI международен есенен научно-образователен форум „Оптимизация на образователната среда“. Събитието ще се проведе в СУ „Св. Климент Охридски“, гр. София.

Повече информация на адрес: https://diuu.bg/xi-int-fall-sci-edu-forum/

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД