XI Национален конкурс за малките философи „Малкият принц“, Селановци 2024 г.

Изх. № РУО1-41196/22.12.2023 г.

  

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка с писмо на МОН № 9105-386/20.12.2023 г., с вх. № РУО1-40962/20.12.2023 г., Ви уведомявам, че МОН подкрепя провеждането на XI Национален конкурс и среща на малките философи „Малкият принц“, Селановци 2024 г.

Приложено Ви изпращам регламент на конкурса.

 

Приложениe:

  1. Регламент на конкурса

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО-СОФИЯ-ГРАД

 

НЕЛИ ГЕОРГИЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 02-3313/21.12.2023 г.

на началника на РУО- София- град/