XII Европейска конференция по математика за ученици от 9 до 18 години.

Изх. № РУО1- 33395/03.12.2019 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-428/29.11.2019 г. с вх. № РУО 1-33261/01.12.2019 г. Ви информирам, че в периода от 11 до 15 март 2020 г. в гр. Солун, Гърция ще се проведе 12-та Европейска конференция по математика за ученици на възраст от 9 до 18 години.

Организатори са фондация THALES и Кипърското математическо дружество със сътрудничеството на Европейското математическо дружество.

Учениците на възраст от 9 до 18 години от всяко европейско и неевропейско училище могат да вземат участие в конференцията със или без презентация. Конференцията ще се състои от няколко работни срещи, сесии и състезания, които обхващат множество теми от математиката и от науката.

Състезанията, които ще се организират по време на конференцията са:

MATHPresentation Competition 2020

MATHFactor EUROPE Competition 2020

MATHtheatre EUROPE Competition 2020

MATHPoster Design Competition 2020

SCIENCEPresentation Competition 2020

SCIENCEFactor EUROPE Competition 2020

SCIENCE Theatre EUROPE Competition 2020

SCIENCEPoster Design Competition 2020

Европейски математически журналистически член 2020 (възраст 10-19 години)

Европейско състезание по комуникация STEAME(възрастни)

Повече информация може да намерите на адрес: http://euromath.org/.

Моля да информирате учениците и учителите от повереното Ви училище за възможността да участват в тази професионална и научна изява.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД