XIII Национален фолклорен конкурс „Дунавски славеи“

Изх. № РУО1-2461/18.01.2021 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Общински детски център за култура и изкуство – гр. Русе с вх. № 2268/15.01.2021 г., Ви уведомявам за предстоящото провеждане на XIII Национален фолклорен конкурс „Дунавски славеи“. Конкурсът е включен в програмата на Министерството на културата за закрила на деца с изявени дарби и има за цел да популяризира българския музикален фолклор сред младото поколение. Организатори на конкурса са Община Русе и Общински детски център за култура и изкуство – гр. Русе.

Конкурсът ще се проведе на 09 и 10 юли 2021 г. в гр. Русе.

Заявки за участие се приемат до 18.06.2021 г. на адрес: 7005 град Русе, ж.к. „Здравец“, ул. „Околчица“ №9,

до директор /за тринадесети фолклорен конкурс/, както и на e-mail: [email protected] .

Телефони за контакт: 082/84 54 71, 0878 822360 – Светлана Недкова.

Моля за Вашето съдействие информацията да достигне до учителите и учениците от повереното Ви училище.

 

Приложение:

  1. Статут на XIII Национален фолклорен конкурс „Дунавски славеи“.
  2. Заявка за участие в XIII Национален фолклорен конкурс „Дунавски славеи“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД