XIV Международен конкурс за детска рисунка „Слънчевите руни в българските носии и история“

Изх. №РУО1-2171/26.01.2023 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-1736/23.01.2023 г. приложено Ви изпращам регламента на XIV Международен конкурс за детска рисунка „Слънчевите руни в българските носии и история“, организиран от Фондация „Азгард“ и Клуб „Приятели на слънчеви руни“. Конкурсът е насочен към деца и ученици на възраст от 6 до 18 години. Крайният срок за получаване на творбите 30 април 2023 г.

Моля да информирате учителите и учениците от повереното Ви училище относно възможността за участие в конкурса.

Приложение:

  1. Регламент.

  

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД