XIV Национален конкурс за млади изпълнители на популярна песен „Морско конче“ – Варна 2021 г.

Изх. № РУО1-13278/27.04.2021 г.

 ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на РУО – Варна, с вх. № РУО1-12495/20.04.2021 г., приложено Ви изпращам статут на XIV Национален конкурс за млади изпълнители на популярна песен „Морско конче“ – Варна 2021 г.

Конкурсът ще се проведе в два етапа: I етап – онлайн; II етап – в присъствена форма на 27 юни 2021 г. от ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна и е включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците на МОН за учебната 2020/2021 г. Участниците задължително се регистрират в електронна форма, която е публикувана на сайта на ЦПЛР – ОДК, гр. Варна: http://odk-varna.com/ в срок до 04.06.2021 г.

Моля да създадете необходимата организация за популяризиране на конкурса в поверената Ви образователна институция.

 

Приложение:

  1. Статут на XIV Национален конкурс за млади изпълнители на популярна песен „Морско конче“ – Варна 2021 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД