XIV Национален фолклорен конкурс „Дунавски славеи“

Изх. №РУО1-38198/19.11.2021 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № 37816/17.11.2021 г. от Общински детски център за култура и изкуство – гр. Рус., Ви уведомявам за предстоящо провеждане на XIV Национален фолклорен конкурс „Дунавски славеи“. Конкурсът е включен в програмата на Министерство на културата за закрила на деца с изявени дарби и има за цел да популяризира българския музикален фолклор сред младото поколение. Организатори на конкурса са Община Русе и Общински детски център за култура и изкуство – гр. Русе.

Конкурсът ще се проведе на 05 и 06 март 2022 г. в гр. Русе и е насочен към деца и ученици на възраст до 19 години. Заявки за участие се приемат до 04.02.2022 г.

Моля информацията да достигне до учителите и учениците от повереното Ви училище.

Приложение:

  1. Статут на XIV Национален фолклорен конкурс „Дунавски славеи“.
  2. Заявка за участие в XIV Национален фолклорен конкурс „Дунавски славеи“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД