XIV Национално състезание по информационни технологии на тема „COVID-19 – предизвикателство и решения”

Изх. № РУО1-3078/18.01.2022 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с изх. №КМД-09-5/12.01.2022 г. на РУО – Благоевград, вх. №РУО1–1296/12.01.2022 г., Ви уведомявам, че от 25.03.2022 г. до 27.03.2022 г. в Благоевград ще се проведе XIV Национално състезание по информационни технологии „COVID-19 – предизвикателство и решения”, организирано от РУО – Благоевград, Технически университет, гр. София, „Уни БИТ“, гр. София, VII СУ „Кузман Шапкарев“, гр. Благоевград и община Благоевград. В състезанието могат да участват ученици от V до XII клас.

Състезанието ще бъде проведено присъствено от 25.03.2022 г. до 27.03.2022 г. с откриване, в случай, че епидемчната обстановка позволява провеждане на мероприятия от такъв характер, на 25.03.2022 г. от 18.30 часа в гр. Благоевград или онлайн в платформата MS Teams.

Моля да сведете информацията за състезанието до учителите и учениците от повереното Ви училище.

 

Приложения:

  1. Регламент на XIV Национално състезание по информационни технологии на тема „COVID-19 – предизвикателство и решения”.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД